Tra cứu văn bản
Trích yếu
Số/ký hiệu Tình trạng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Năm ban hành
TTSố/ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTình trạng
1 93/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp tết Dương lịch năm 2023, tết Âm lịch năm 2023 và lễ Quốc khánh năm 202327/12/2022Còn hiệu lực
2 3997/SGDĐT-VP về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trọng dịp Tết Dương lịch năm 2023, Tết Âm lịch năm 2023, lễ Quốc khánh năm 202327/12/2022Còn hiệu lực
3 299/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, tết Âm lịch năm 2023, lễ Quốc khánh năm 202327/12/2022Còn hiệu lực
4 3927/SGDĐT-VP Về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp tết Dương lịch năm 2023, tết Âm lịch năm 2023 và lễ Quốc khánh năm 202327/12/2022Còn hiệu lực
5 93/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trọng dịp Tết Dương lịch năm 2023, Tết Âm lịch năm 2023, lễ Quốc khánh năm 202327/12/2022Còn hiệu lực
6 627/KH-PGDĐT Kế hoạch Xây dựng “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học” năm học 2022-202309/12/2022Còn hiệu lực
7 4102/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng,ban hành chương trình giáo dục mầm non07/12/2022Còn hiệu lực
8 209/KH-MNTLc Kế hoạch kê khai tài sảnthu nhập cá nhân năm 202214/11/2022Còn hiệu lực
9 225/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoan 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ08/11/2022Còn hiệu lực
10 197/KH - MNTLc Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năn học 2022-202320/10/2022Còn hiệu lực
11 3018/KH-SGDĐT-CTTT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong các cơ sở giáo dục 14/10/2022Còn hiệu lực
12 Số: 2946/SGDĐT -CTTT V/v cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng Chín Âm lịch10/10/2022Còn hiệu lực
13 183/KH-MNTLc Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh04/10/2022Còn hiệu lực
14 183/KH-MNTLc Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh năm học 2022 - 202304/10/2022Còn hiệu lực
15 173/KH-MNTLc Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâmm" Năm học 2022 - 2023 27/09/2022Còn hiệu lực
16 155/KH-MNTLc Kế hoạch Chỉ đạo hoạt động chuyên môn giáo dục Trường Mầm non Trường Lạc Năm học: 2022 – 2023 19/09/2022Còn hiệu lực
17 94/QC-MNTLc Quy chế làm việc của Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc19/09/2022Còn hiệu lực
18 161/KH-MNTLc Kế hoạch thực hiện các phong trào mũi nhọn năm học 2022-202319/09/2022Còn hiệu lực
19 94/QC-MNTLc Quy chế làm việc của Hội đồng Trường Mầm non Trường lạc năm học 2022-202319/09/2022Còn hiệu lực
20 141/KH-MNTLc Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022 – 202312/09/2022Còn hiệu lực
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?