Tra cứu văn bản
Trích yếu
Số/ký hiệu Tình trạng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Năm ban hành
TTSố/ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTình trạng
1 23/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 23/02/2018Còn hiệu lực
2 322/QĐ-BGDĐT Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 201730/01/2018Còn hiệu lực
3 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non05/01/2018Còn hiệu lực
4 Số: 494/PGDĐT /v nghỉ Tết Dương lịch năm 2018, tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 201828/12/2017Còn hiệu lực
5 3114/SGDĐT-GDMN Về việc ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non06/12/2017Còn hiệu lực
6 14/PGDĐT Về việc bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật08/11/2017Còn hiệu lực
7 387/PGDĐT Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh các loại tài sản ảo, tiền điện tử25/10/2017Còn hiệu lực
8 2614/SGDĐT Về việc triển khai thi hành Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ,ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường24/10/2017Còn hiệu lực
9 3906/UBND - NC Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh các loại tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử12/10/2017Còn hiệu lực
10 Số: 813/UBND-TH Về việc thu tiền tổ chức phục vụ bán trú và dạy- học lớp 2 buổi/ ngày, đối với học sinh Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, năm học 2017-201811/10/2017Còn hiệu lực
11 Số: 10/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 201825/09/2017Còn hiệu lực
12 302/PGDĐT Về việc phân công năm học 2017-201811/09/2017Còn hiệu lực
13 Số: 21/2017/TT-BGDĐT Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục06/09/2017Còn hiệu lực
14 Số: 2346/QĐ-UBND Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ01/09/2017Còn hiệu lực
15 998/HD-PGDĐT Hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2017-201825/08/2017Còn hiệu lực
16 Số: 05/2017/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức15/08/2017Còn hiệu lực
17 Số: 2699/CT-BGDĐT Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục08/08/2017Còn hiệu lực
18 Số: 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng31/07/2017Còn hiệu lực
19 Số: 88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức27/07/2017Còn hiệu lực
20 80/2017/NĐ-CP Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường17/07/2017Còn hiệu lực
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?