Tra cứu văn bản
Trích yếu
Số/ký hiệu Tình trạng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Năm ban hành
TTSố/ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTình trạng
1 543/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hoc23/02/2022Còn hiệu lực
2 283/ĐA-UBND Đề án tinh giản và cắt giảm số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước, giai đoạn 2022-2025 trong đơn vị sự nghiệp công lập10/02/2022Còn hiệu lực
3 43/KH-PGDĐT Kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo năm 202208/02/2022Còn hiệu lực
4 551/QĐ-UBND QĐ Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ28/01/2022Còn hiệu lực
5 149/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 202220/01/2022Còn hiệu lực
6 25/PGDĐT V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và thực hiện công tác chuyên môn trong thời gian tới19/01/2022Còn hiệu lực
7 25/PGDĐT V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và thực hiện công tác chuyên môn trong thời gian tới19/01/2022Còn hiệu lực
8 180/UBND-KGVX V/v thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học14/01/2022Còn hiệu lực
9 6600/UBND-KGVX V/v tăng cường các điều kiện đảm bảo huy động trẻ mầm non đến trường27/12/2021Còn hiệu lực
10 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về việc không thu học phí học kỳ II năm học 2021-202208/12/2021Còn hiệu lực
11 2234/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-203025/10/2021Còn hiệu lực
12 2234/KH-ubnd Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-203025/10/2021Còn hiệu lực
13 2769/SGDĐT Về việc triển khai thực hiện tạm thời chưa thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên17/10/2021Còn hiệu lực
14 2769/SGDĐT-KHTC Về việc triển khai thực hiện tạm thời chưa thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên07/10/2021Còn hiệu lực
15 481/KH-PGDĐT Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, năm học 2021-202207/10/2021Còn hiệu lực
16 06/2021/TT-TTCP Thông tư Quy định tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra01/10/2021Còn hiệu lực
17 463/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-202229/09/2021Còn hiệu lực
18 12/CT-UBND Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ28/09/2021Còn hiệu lực
19 4161/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện tạm thời chưa thu học phí học kỳ 1 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên năm học 2021-202227/09/2021Còn hiệu lực
20 4161//UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện tạm thời chưa thu học phí học kỳ I tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 27/09/2021Còn hiệu lực
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?