Giới thiệu

 

GIỚI THIỆU TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC - QUẬN Ô MÔN

Tập thể CB, GV, NV nhà trường      

Địa chỉ: Khu vực Tân Thạnh, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 0292.3693.585.

Trường được thành lập ngày 07/11/2013, cơ sở được phát triển từ nhà trẻ, đến nay có 36 CB, GV, NV, 100% giáo viên đạt chuẩn, 96,43 % giáo viên  trên chuẩn. Có 26 Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chi bộ Trường Mầm non Trường Lạc.

Trường có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ, diện tích 2.960,6 m2, thuộc địa bàn dân cư đông, đa số sinh sống bằng nghề làm nông, thu nhận chủ yếu con em của nông dân trong địa bàn phường, có 37 cán bộ giáo viên, nhân viên, 03 cán bộ quản lý 28 giáo viên, 06 nhân viên, được phân thành 03 tổ chuyên môn: nhà trẻ, mẫu giáo và tổ hành chính; Có 14 phòng học, 07 phòng làm việc, 01 nhà bếp và một sân chơi. Trường có tổ chức công đoàn cơ sở và chi đoàn thanh niên.

 Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng giáo dục&Đào tạo, 100% giáo viên đạt trình độ chuyên môn chuẩn, có kinh nghiệm trong quản lý chăm sóc - giáo dục các cháu. Tập thể giáo viên đoàn kết, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, được phụ huynh học sinh tin tưởng và phối hợp hổ trợ tạo mọi điều kiện giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ.