Chi tiết tin
Quay lại

TRƯỜNG MÀM NON TRƯỜNG LẠC TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 06/12/2017, 15:45
Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, chiều ngày 01/ 12/ 2017 Trường mầm non Trường Lạc tổ chức thi lý thuyết “Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường”, năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, chiều ngày 01/ 12/ 2017 Trường mầm non Trường Lạc tổ chức thi lý thuyết “Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường”, năm học 2017-2018.

Mục đích của hội thi nhằm tạo điều kiện cho giáo viên trao dồi chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và tạo nguồn để dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận - là một trong những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng của nhà trường.

 

 

Thông qua hội thi giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học; rèn luyện nâng cao chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong dạy học xây dựng môi trường học tập năng động, thực hiện chăm sóc- giáo dục trẻ tốt hơn.

  Hội thi lần này có 100% giáo viên tham gia với 14 câu hỏi trắc nghiệm, 02 câu tự luận kiểm tra kiến thức, năng lực giáo viên, trong thời gian 120 phút. Nội dung kiểm tra kiến thức là các văn bản chỉ đạo của cấp trên về   nhiệm vụ năm học, quy chế  chuyên môn, chương trình GDMN, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, các kiến thức về chăm sóc- giáo dục trẻ ở trường mầm non, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non…  Hội thi diễn ra nghiêm túc và phát huy được hiệu quả giúp giáo viên trau dồi kiến thức chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ trong trường mầm non. 

Đường Thị Hạnh