Chi tiết tin
Quay lại

Ngặn chặn tình trạng bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN

Ngày 12/12/2017, 09:59
Thời gian qua, trong nước liên tiếp xảy ra một số vụ việc bạo hành nghiêm trọng đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ở một số địa phương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để đảm bảo an toàn, kịp thời ngăn chặn và phòng chống nạn bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN trên địa bàn toàn quận. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

Thời gian qua, trong nước liên tiếp xảy ra một số vụ việc  bạo  hành nghiêm trọng đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ở một số địa phương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để đảm bảo an toàn, kịp thời ngăn   chặn và phòng chống nạn bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN trên địa bàn toàn quận. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa bàn thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục  và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở  giáo dục; Công văn số 1563/BGDĐT-GDMN ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non tới công chức, viên chức, người lao động ở các cấp quản lý giáo dục; Công văn số 3114/SGDĐT-GDMN ngày 06 tháng 12 năm 2017  của Sở Giáo  dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình thương yêu đối với trẻ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên   trong các cơ sở GDMN (tháng 12/2017, tháng 01/2018)

Chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN.

2. Tổng rà soát điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở GDMN.

3. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của  trẻ dưới mọi hình thức. Hiệu trưởng và chủ nhóm, lớp độc lập thục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian gửi trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

4. Chỉ đạo hiệu trưởng, chủ nhóm, lớp độc lập tư thục thường xuyên kiểm tra và kịp thời sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồchơi… đảm bảo an toàn cho trẻ. Khuyến khích các cơ sở GDMN lắp đặt hệ  thống camera giám sát và thiết lập đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của phòng GD&ĐT quận, huyện để kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh   của nhân dân, cha mẹ tố cáo hành vi bạo hành của cán bộ quản lý, giáo viên,  nhân viên tại các cơ sở GDMN trên địa bàn.

5. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố về các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường, nhóm, lớp.

6. Phòng GD&ĐT phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt công tác quản cấp phép thành lập đảm bảo đúng quy định; giám sát hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

7. Phòng GD&ĐT phối hợp UBND phường tham mưu UBND quận đình chỉ hoạt động của trường và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không đảm bảo các điều kiện; chưa được cấp phép và không thực hiện đúng quy định Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức hoạt động của trường mầm non tư thục. 

Phòng GD&ĐT  sẽ kiểm tra chuyên ngành và xuất các cơ sở trên bàn.

Thông báo số điện thoại và đường dây nóng của Sở, Phòng GD&ĐT tiếp nhận thông tin phản ánh về GDMN

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng, Sở GD&ĐT. Điện thoại: 0985660667.

Bà: Thiệu Thị Kim Chi, Trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT. Điện thoại: 0909893499.

Ông: Nguyễn Văn Ngoan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn. Điện thoại 0939881738.

Bà: Tôn Tuyết Nhung, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn. Điện thoại 01224805369.

Phòng GD&ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, các cơ sở giáo dục mầm non trong quận nghiêm túc thực hiện./.

Đường Thị Hạnh