Chi tiết tin
Quay lại

Kế hoạch hực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021 - 2022

Ngày 27/10/2021, 09:17

UBND QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73/KH-MNTLc

Trường Lạc, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021 - 2022

 

 

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Thực hiện Công văn số 2403/SGDĐT-GDMN ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-20212;

Thực hiện Công văn số 414/PGDĐT-GDMN ngày 9 tháng 9 năm 2021  của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non  năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non;

Căn cứ vào tình hình thực tế và những kết quả đã đạt được trong năm học 2020 - 2021 của nhà trường, trường Mầm non Trường Lạc  xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường Mầm non Trường Lạc thuộc KV Tân Thạnh, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trường được thành lập từ ngày 07 tháng 11 năm 2013 với tổng diện tích 2.960,6 m2. Có 14 nhóm lớp với 307 học sinh, 36 cán bộ giáo viên, nhân viên.

1. Thuận lợi

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận Ủy, HĐND, UBND quận Ô Môn, sự chỉ đạo toàn diện và kịp thời về mọi mặt của phòng Giáo dục và Đào tạo Ô Môn.

Sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND – UBND – Mặt trận Tổ Quốc, các ban ngành, các lực lượng xã hội của phường Trường Lạc.

Phụ huynh học sinh đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương của nhà trường về công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm học. Có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường, với giáo viên trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Nhà trường có đầy đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên. Có tập thể đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, luôn khắc phục mọi khó khăn, tu dưỡng rèn luyện và tích cực học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu đổi mới của GDMN.

2. Khó khăn

Kinh tế địa phương còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, một bộ phận phụ huyh thường xuyên đi làm xa nhà để con cho ông bà chăm sóc nên việc quan tâm đến học tập của trẻ hạn chế ảnh hưởng đến việc duy trì sỹ số hàng ngày của các nhóm lớp.

Nhà trường có điểm trường lẻ cách xa khu trung tâm hơn nên công tác quản lý, bố trí sắp xếp cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp một số khó khăn nhất định.

 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ, lại đang trong độ tuổi sinh con nên có số giáo viên, nhân viên nghỉ chế độ trong năm học nhiều, ảnh hưởng đến sự phân công, điều động và sắp xếp đội ngũ của nhà trường.

Do nguồn kinh phí từ ngân sách còn hạn hẹp nên đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đạt ở mức tối thiểu. Đồ dùng dạy học của GV chủ yếu là tự làm từ nguyên vật liệu sẵn có và đồ phế liệu nên độ bền không cao.

III. NHIỆM VỤ CHUNG

Chủ động xây dưng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường tăng cường nề nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong các CSGDMN; Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT hướng đến phổ cập GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi; Nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ CBQL, GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.

VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Chủ đề trọng tâm để thực hiện trong năm học 2021 - 2022 của Nhà trường là Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện.

1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của  Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở GD và Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN; Công văn chỉ đạo của Phòng GDĐT quận Ô Môn về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 - 2022. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn và phấn đấu trong năm học không để xảy ra tai nạn, thương tích cho trẻ. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 cuả Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong nhà trường không có bạo lực, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, được kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng và được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong nhà trường.

          100% GV nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế CS trẻ, được tập huấn kỹ năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, như: Hóc, sặc, bỏng, điện giật, đuối nước, ngã…và GDATGT trong nhà trường. Thường xuyên khảo sát các nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ để có biện pháp phòng tránh hợp lý, không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.

          100% các lớp thực hiện nghiêm túc việc đăng ký phụ huynh đón và trả trẻ ngay từ đầu năm học, không để người lạ mặt đi vào khu vực của nhà trường.

  Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, bạo hành trẻ, thực hiện nghiêm việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong  nhà trường.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát phát hiện các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ để kịp thời khắc phục.

100% GV các lớp kiểm tra hàng ngày nơi thường xuyên gây nguy hiểm cho trẻ (ti vi loa đài, hệ thống dây điện ổ cắm, nhà vệ sinh, các chất tẩy rửa …)

100% CB,GV,NV trước khi ra về cần kiểm tra lại phòng kho, nhà vệ sinh, hệ thống các vòi nước,…tắt các thiết bị điện đảm bảo an toàn.

Phân công đồng chí Phó Hiệu phó phụ trách CSVC phối hợp với trưởng các điểm và nhân viên y tế kiểm tra các thiết bị đồ chơi ngoài trời 1 lần/tháng.

3/3 điểm trường được kiểm tra thường xuyên dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, bình PCCC; các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng… Bổ sung các bình bột PCCC cho cả 3 khu khi các bình PCCC hết hạn sử dụng, tổ chức bồi dưỡng kiến thức PCCC cho đội ngũ CB, GV, NV.

100% giáo viên đảm bảo giờ đón và trả trẻ, nhận, trả trẻ trực tiếp với phụ huynh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi ở trường.

100% CBQL, giáo viên, nhân viên được tập huấn công tác PCCC, nắm được các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ. Được bồi dưỡng kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

100% các nhóm lớp được nhân viên y tế kiểm tra về an toàn ít nhất 1 lần/tháng.

100% giáo viên nhóm lớp thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,…không để các vật sắc nhọn trong nhóm lớp.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc lịch phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt một ngày, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

Giáo viên nghiêm túc thực hiện sổ nhật ký nhóm lớp, ghi đầy đủ các thông tin trao đổi, nếu phụ huynh gửi thuốc giáo viên phải ghi tên thuốc, giờ uống và liều lượng uống, sau đó phụ huynh phải ký, bàn giao giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với cha mẹ trẻ. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ.

Phối hợp với cơ quan y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, triển khai công tác y tế trường học. Duy trì việc đo thân nhiệt cho phụ huynh và học sinh trong giờ đón, trả trẻ hàng ngày để phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo nhân viên y tế có trách nhiệm bồi dưỡng cho đội ngũ GV các kỹ năng sơ cứu ban đầu cho trẻ. Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc của nhà trường để thay thế thuốc đã quá hạn sử dụng và bổ sung đầy đủ dụng cụ, đồ dùng y tế, cơ số thuốc theo quy định. Các lớp nghiêm túc duy trì  việc sử dụng sổ nhật ký đón và trả trẻ hàng ngày theo quy định.

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác y tế học đường, Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

2.1. Thực hiện kết luận số 01- KL/TW của bộ chính trị về tiêp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các văn bản về phòng, chống dịch, văn bản quy định về ATGT… Đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-MNTLc ngày 10/9/2020 về KH phát triển GDMN Trường Lạc giai đoạn 2020-2025 phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường và của địa phương; Kế hoạch nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định đảm bảo đời sống cho CB, GV, NV yên tâm công tác.

2.2. Ban giám hiệu tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận, ứng dụng và đưa phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào chương trình CS&GD đại trà cho tất cả học sinh các độ tuổi của trường trong năm học.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Sử dụng hiệu quả các phòng chức năng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động.

2.3. Thực hiện công tác quản lý giáo dục đúng quy định, tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại nhà trường.  Tích cực đổi mới tư duy quản lý quản trị nhà trường. Ban giám hiệu, các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên phát huy vai trò làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau tiến bộ.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các CSGD công lập; thực hiện nghiêm túc thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê, thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

100% giáo viên các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thực hiện đúng quy định pháp luật. Thực hiện cam kết các điều kiện và chất lượng CS&GD trẻ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ đối với các hoạt động của nhà trường.

2.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CSGD trẻ tại các nhóm lớp, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm các nội quy, quy chế của ngành và của nhà trường như: bạo hành trẻ, xâm phạm khẩu phần ăn…

- Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên kiểm tra chuyên đề, đột xuất, kiểm tra sau kiểm tra, việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chuyên môn, kiểm tra công tác CS,ND và giáo dục trẻ tới 100% giáo viên, nhân viên trong trường, nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua, sáng tạo, tâm huyết trong tập thể sư phạm, đánh giá thực chất CBQL, GVNV trong  nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, thực hiện kiểm tra toàn diện 5/28 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 8 giáo viên, nhân viên và kiểm tra đột xuất hàng tháng về việc thực hiện QCCM 100% GV,NV.

          2.5. Công tác thi đua và viết SKKN:

          * Chỉ tiêu phấn đấu:

          Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

          - Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có 04 Đảng viên HTXSNV;

          - Đạt danh hiệu tập thể“Bằng khen cấp Thành phố”;

          - Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2021”;

          - Đạt “Công đoàn vững mạnh”;

          - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;

          - 100% cán bộ, GV,NV trong trường không vi phạm đạo đức nhà giáo.

          - 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

- Nhà trường “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện”. 

          - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

          - Đăng ký nội dung đổi mới về việc thực hiện phong trào thi đua để thực hiện trong năm học.

          - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 36/36 đ/c (100%);

          - Cá nhân đạt danh hiệu “Bằng khen cấp Thành phố”: 05 đ/c.

          - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 5/36 đ/c (13.8%);

- 100% nhóm lớp thực hiện tốt «Xây dựng nhóm lớp mầm non xanh-an toàn-thân thiện ».

          - SKKN đạt: Cấp trường: 32/36 bản (88.8 %);

                              Loại quận: 20 bản (55.5 %);

          - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 01 bản.

* Biện pháp thực hiện:

- Kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng của trường, xây dựng các tiêu chí thi đua xếp loại hàng tháng, học kỳ, cả năm, thi đua theo đợt.

- Nhà trường xây dựng tiêu chí thi đua đồng thời chỉ đạo các tổ, các khối xây dựng các tiêu chí thi đua của tổ, của khối.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa BGh với công đoàn tổ chức các phong trào thi đua: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học, thi đua trang trí tạo môi trường xanh - an toàn -  thân thiện phong trào viết gương tốt…

- Phát động CBGVNV tham gia các cuộc vận động, ủng hộ, các phong trào thi đua, kịp thời, khen thưởng cá nhân sáng tạo, có biện pháp đổi mới đạt hiệu quả …..

- Tổ chức bình xét thi đua của GV, NV theo Tổ. Ban giám hiệu và Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn xét duyệt và xếp loại thi đua hàng tháng.

- Căn cứ kết quả thi đua của các cá nhân từng tháng, từng đợt Hội đồng thi đua bình xét, xếp loại CB,GV,NV theo học kỳ, danh hiệu thi đua trong năm học.

 - Khen thưởng cá nhân có thành tích vào 3 đợt/năm (dịp 20/11, kết thúc học kỳ I, tổng kết năm học).

2.6. Chủ động thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, chỉ đạo và hướng dẫn GV, NV thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đảm bảo duy trì kết nối giữa nhà trường với gia đình và trẻ em trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh, đồng thời ổn định ngay khi trẻ được quay trở lại trường học. Ban giám hiệu chủ động xây dựng Kế hoạch và Phương án cụ thể về phòng chống dịch Covid-19 để chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ nghỉ hè, nghỉ dịch ở nhà.

Chỉ đạo nhân viên y tế tổ chức hướng dẫn cho 100% GV, NV nắm vững quy định về công tác phòng chống dịch và biết xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường theo hướng dẫn của các cấp (Bộ GD&ĐT).

- 100% CB, giáo viên, nhân viên thường xuyên, chủ động cập nhật thông tin y tế theo quy định nhằm đảm bảo môi trường an toàn, người lớn, trẻ mầm non chỉ đến trường làm việc và học tập khi có sức khỏe bình thường. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang- Khử khuẩn- khoảng cách- Không tụ tập đông  người- Khai báo y tế”, thực hiện vệ sinh trường lớp, đồ dùng đồ chơi hàng ngày, hàng tuần theo qui định.

- Ban giám hiệu xây dựng phương án, kịch bản tổ chức và chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 - 2022 trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà phù hợp với từng độ tuổi. Có hình thức hướng dẫn cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp. Chủ động hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thông qua hệ thống phần mềm Zoom của nhà trường và các nhóm lớp.

- Giáo viên chủ động XD các bài tuyên tuyền, các Video-Clip có nội dung về chăm sóc sức khoẻ, GD dinh dưỡng, GD kỹ năng sống và hình thành các thói quen trong học tập, giữ gìn sức khoẻ bản thân…phù hợp với từng độ tuổi, để hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.

3. Rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

3.1. Quy mô phát triển mạng lưới

* Tổng số trẻ điều tra từ 0 - dưới 6 tuổi: 327 cháu

   Tổng số trẻ trong độ diện tuyển sinh: 327 (Tính đến hết 30/12/2019);

         Trong đó: - Trẻ từ 0 - dưới 3 tuổi: 101 cháu (Trẻ trong độ tuổi TS: 101);

                         - Trẻ từ 3 - dưới 6 tuổi: 226 cháu;

                  Cụ thể:

+ Trẻ sinh năm 2019: 38 cháu;

          + Trẻ 3 tuổi: 43 cháu;

          + Trẻ 4 tuổi: 81 cháu;

            + Trẻ 5 tuổi: 102 cháu

- Tổng số nhóm lớp: 14 (Nhà trẻ: 01 nhóm; mẫu giáo: 13 lớp

- Tổng số trẻ: 355 cháu (Trẻ NT: 25; trẻ mẫu giáo: 320)

- Nhà trẻ: 01 nhóm; số trẻ: 25 cháu; bình quân 25 cháu/lớp(đạt .....% độ tuổi TS)

- Trẻ 3 tuổi: 2 lớp; số trẻ: 50 cháu; bình quân 25 cháu/lớp (đạt 100% độ tuổi TS)

- Trẻ 4 tuổi: 5 lớp; số trẻ: 122 cháu; bình quân 24.4 cháu/lớp(đạt 100% độ tuổi TS)

- Trẻ 5 tuổi: 6 lớp; số trẻ: 158.; bình quân 26.3 cháu/lớp (đạt tỷ lệ 100%).

3.2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Trường có tổng số điểm trường là: 03 với diện tích đất là 2.885.5 m2, 14 phòng học và 9 phòng chức năng.

- XD kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, cụ thể như sau:

          + Khắc phục sửa chữa tại khu Trung Tâm do chưa có đường thoát hiển và la phong phòng học bị hư hỏng nặng... 

          + Làm bổ sung biểu bảng các phòng, nhà bếp, kẻ vẽ, trang trí xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm cho cho các cháu khu Trung Tâm và khu Tân Hưng, Tân Qui.

          + Tập trung đầu tư kinh phí mua sắm bổ sung bổ sung trang thiết bị đồ dùng cho tất cả các lớp để thực hiện ứng dụng đại trà về PPGD tiên tiến Steam cho trẻ toàn trường. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức ăn bán trú và vui chơi, học tập của trẻ toàn trường.

          + Bảo dưỡng sửa chữa toàn bộ hệ thống máy in, máy tính, camera trong toàn trường.

          + Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, nước, nhà vệ sinh cho các lớp.

          + 100% GV,NV thực hiện tốt công tác quản lý CSVC và tài sản của nhà trường.

- Thành lập Ban mua sắm, Ban kiểm kê, Ban thanh lý tài sản theo quy định; cuối năm học Ban kiểm kê tiến hành kiểm kê đồ dùng trang thiết bị, đồng thời kiểm tra việc bảo quản và sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị tại các nhóm lớp.

3.3. Công tác thu- chi

          Thực hiện theo hướng của UBND Thành phố Cần Thơ; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực GD&ĐT; Công văn số của Phòng Tài chính Kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác thu chi năm học 2021 - 2022;  

          - Thực hiện công khai minh bạch các khoản thu - chi, thu đủ chi theo quy định của UBND Thành phố Cần Thơ. Thực hiện việc niêm iết công khai các khoản thu-chi trong năm học vào hai thời điểm cuối học kỳ I và cuối năm học.

- Thực hiện công tác thu thực hiện đảm bảo đúng quy trình, Ban giám hiệu thống nhất, xây dựng dự toán, thông qua Chi bộ, Hội đồng liên tịch, Hội nghị cơ quan, Hội nghị Ban đại diện phụ huynh học sinh và Hội nghị họp phụ huynh đại trà các lớp.

- Công khai minh bạch các khoản thu-chi trong nhà trường tới 100% CB,GV,NV và phụ huynh, bằng các hình thức như: Báo cáo trực tiếp qua các Hội nghị, niêm yết công khai tại bảng tin, phòng Kế toán….

- Giáo viên có trách nhiệm đôn đốc cha mẹ học sinh đóng góp đảm bảo thời gian, đúng quy định.

- Các khoản thu thỏa thuận được quyết toán ngay sau khi việc mua sắm kết thúc.

- Quỹ CMHS vận động theo tinh thần tự nguyện và ban thường trực XD kế hoạch chi trên kết quả quỹ vận động được.

          4. Cũng cố, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; phổ cập GDMN cho trẻ em MG ở những nơi đủ điều kiện

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa chữ.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của BGD&ĐT quy định về điều kiện bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và quản lý thông tin, số liệu phổ cập GDMNTENT. Triển khai cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu phổ cập GDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập một cách hiệu quả.

Nhà trường ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNCTENT; phối hợp tốt với các đơn vị trường học trên địa bàn phường thực hiện nghiêm túc PCGDMNCTENT. Triển khai cập nhật đầy đủ số liệu theo quy định vào phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; rà soát, đối chiếu, so sánh số liệu trẻ em giữa báo cáo thống kê và báo cáo phổ cập để đảm bảo tính chính xác.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị  Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Tổ chức triển khai đầy đủ các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với điều kiện của địa phương và nhà trường.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân cùng tham gia công tác PCGDMNTNT. Kết hợp với các tổ chức trên địa bàn phường tuyên truyền vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, vận động trẻ Nhà trẻ ra lớp đạt 50%; trẻ Mẫu giáo đạt 100%. Các lớp đảm bảo duy trì sĩ số hàng tháng.

Tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ em MG theo hướng dẫn của cấp trên.

Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ. Chỉ đạo giáo viên linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học và phát huy tối đa tính tích cực, chủ động cho trẻ.

Trang bị thêm các trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phong phú.

Có nhiều hình thức đổi mới trong công tác quản lý. Phát huy tính dân chủ và phát động phong trào thi đua trong nhà trường để làm động lực thúc đẩy CB, GV, NV cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ hàng đầu là phổ cập GDMNTNT.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ cho trẻ em và giáo viên theo quy định.

Thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về thực hiện kinh phí hỗ trợ về học phí, chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các cháu ra lớp tại trường theo quy định của Nhà nuớc.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động toàn dân cùng tham gia đóng góp về vật chất, công sức cũng như tinh thần cho công tác phổ cập GDMNTNT.

5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

          5.1. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em

Thực hiện nghiêm túc công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trường phòng chống dịch covid-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học; Công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục ATTP Bộ Y tế về hướng dẫn đảm bảo ATTP trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đối vơi bếp ăn cơ sở GD.

- Duy trì mức ăn tối thiểu của trẻ 20.000đ /ngày/trẻ.

- 100% trẻ ra lớp được tổ chức ăn ngủ tại trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ chương, mục đích, ý nghĩa của công tác chăm sóc, giáo dục tại trường mầm non.

- Tăng cường huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp, ăn bán trú tại trường. Tạo điều kiện chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ hạn chế trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng không có ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích trong nhà trường đây là mục tiêu hàng đầu của công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo VSDD&ATTP, VS trường học và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

+ 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ 1 năm một lần và được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng được tiêm chủng và uống vitamin A đầy đủ . Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 2% và thể thấp còi xuống dưới 3%.

+ 100% các nhóm lớp có đủ nước sạch cho trẻ dùng.

- Tăng cường các biện pháp thực hiên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong nhà trường, thực hiện tốt việc tổ chức bữa ăn cho trẻ. Giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà bếp.

- 100% các thành viên trong Tổ được tham gia các lớp tập huấn để nắm vững các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh. Biết xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, vệ sinh trường lớp, đồ dùng đồ chơi theo qui định.

- Chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và tăng cường các hoạt động phát triển thể lực đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ.

- Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong nhà trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Chủ động phòng trống dịch bệnh trong nhà trường, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng đồ chơi của trẻ sạch sẽ, để phòng chống một số bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

- Đầu tư đầy đủ trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác nuôi dưỡng.

- Thực hiện tốt việc ký cam kết hợp đồng mua thực phẩm sạch tại bếp ăn.

- Thường xuyên tự kiểm tra giám sát, để đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và các chất dành cho người Việt Nam của Bộ y tế.

- Cán bộ nhân viên trực tiếp nấu ăn trong tổ tích cực tham gia tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành vế công tác vệ sinh ATTP. Bếp ăn được cấp giấy chứng nhận bếp ăn đạt tiêu chuẩn VSATTP.   

- Tổ nuôi dưỡng chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe với tăng cường các hoạt động phát triển thể lực đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ.

- Thực hiện xây dựng thực đơn riêng cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo, chú trọng chế biến, phối hợp món ăn hợp lý. Xây dựng thực đơn cho trẻ theo bữa ăn tiêu chuẩn, bữa chính đạt tối thiểu 10 loại thực phẩm, tăng cường các món ăn xào trong bữa ăn chính, nhằm tăng lượng rau xanh, sử dụng đa dạng các loại thực phẩm, hoa quả chứa nhiều Vitamin C. Thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì; Đảm bảo định lượng Calo theo quy định, cụ thể như sau:

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Calo cần đạt

600 - 651 Kcalo

615- 726 Kcalo

Tỷ lệ cân đối:

Đạm( Protein)

Chất béo ( Lipid)

Chất bột (Glucid)

 

13 -20%

30 – 40%

47 – 50%

 

13 – 20%

25 – 35%

52 – 60%

Tỷ lệ cân đối Calo giữa các bữa ăn: Trưa - Chiều – Phụ

Trưa: 30- 35%

Chiều: 25 – 30%

Phụ: 5- 10%

Chính: 30-35%

Phụ: 15 – 25%

- Đảm bảo ký kết hợp đồng chặt với các nhà cung ứng thực phẩm có đầy đủ điều kiện về tư cách pháp nhân, nhằm đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh ATTP trong nhà trường. Cụ thể nhà trường thực hiện ký kết với các nhà cung ứng sau: Hộ kinh doanh Trường Phát 555, Công ty TNHHMTVSXTMPV sữa chua Minh Khang, Công ty TNHH cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nuti food Bình Dương.

- 100% nhân viên nhà bếp phải được đi tập huấn về công tác vệ sinh ATTP và khám sức khỏe định kỳ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến thức ăn theo quy trình 1 chiều từ khâu giao nhận, kiểm tra, sơ chế, chế biến, chia thức ăn và vận chuyển thức ăn về khu lẻ cho trẻ.

- Kết hợp với GV các lớp làm tốt công tác tuyên truyền để huy động các kinh phí, nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương để XD các bữa ăn tự chọn cho trẻ hàng tháng. Xây dựng kế hoạch của tổ bằng những việc làm cụ thể hàng tuần, hàng tháng để thực hiện đưa ra những biện pháp để thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc các buổi sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

- Động viên khuyến khích các thành viên trong tổ đăng ký thi đua.

         5.2. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN

5.2.1. Thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của Chương trình trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

BGH nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021 - 2022, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà trong thời gian trẻ chưa đến trường để tránh dịch.

Phân công giáo viên phụ trách nhóm lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ em trong thời gian chuẩn bị đi học trở lại. 

* Phương án khai giảng năm học mới 2021 - 2022: 

- Công tác chuẩn bị khai giảng:

+ Căn cứ vào thời gian và chương trình khai giảng của Thành Phố Cần THơ nhà trường xây dựng nội dung chương trình của buổi khai giảng, thiết kế video chào mừng năm học mới của nhà trường và đăng tải lên Webssite của trường và gửi đến Zalo các nhóm lớp để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.

+ Công tác tổ chức khai giảng: CB,GV,NV,PH và trẻ dự khai giảng chung toàn Thành phố được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ. Sau phần khai giảng chung, nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp mở phòng Zoom để phụ huynh và trẻ được nghe giới thiệu về cơ sở vật chất và cơ cấu bộ máy của nhà trường gồm CB,GV,NV để phụ huynh và các con được xem và nắm bắt sơ bộ về nhà trường, sau đó là giáo viên chủ nhiệm “Giao lưu sinh hoạt đầu năm học” tạo ấn tượng tốt cho trẻ và phụ huynh, cuối cùng là lời chúc mừng năm học mới của đồng chí Hiệu trưởng gửi đến toàn thể các con và các cô giáo  và các bậc phụ huynh.

* Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng chống dịch Covid-19:

- Nhà trường chỉ đạo giáo viên không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ, duy trì kết nối qua mạng giữa giáo viên và phụ huynh học sinh để tư vấn nuôi dưỡng  chăm sóc giáo dục trẻ em

- Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học, do tuổi các cháu còn nhỏ chưa thể tương tác được theo hình thức học trực tuyến như học sinh phổ thông. Do vậy nhà trường không chỉ đạo đội ngũ giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến, sẽ tiến hành chỉ đạo đội ngũ giáo viên duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi nghỉ dịch ở nhà.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức nội dung “Chơi bằng học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế của nhà trường. Thống nhất với phụ huynh để chủ động chuẩn bị điều kiện phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo linh hoạt cụ thể: 

 * Thời gian, thời lượng:

+ Trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi tổ chức 1 tuần/ lần, thời lượng 5-7 phút

+ Trẻ 4-5 tuổi: Tổ chức 2 lần/ tuần, thời lượng 7-10 phút

+ Trẻ 5-6 tuổi: Tổ chức 2-3 lần/ tuần, thời lượng 10-15 phút 

- Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, yêu cầu giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ có tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một.

- Ban giám hiệu chỉ đạo Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn họp thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà chi tiết, cụ thể (Về thời gian, thời lượng/khối lớp/tuần) phù hợp với thực tế của địa phương, của trường, lớp cho từng độ tuổi. Đồng thời chỉ đạo các Tổ chuyên môn họp và thống nhất triển khai các nội dung đã được xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp và thống nhất với cha mẹ trẻ, để cha mẹ trẻ chủ động phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi nghỉ dịch ở nhà.

- Nhà trường chỉ đạo và khuyến khích các giáo viên xây dựng, khai thác các phần mềm ứng dụng CNTT, tư liệu trực tuyến, video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng và vui chơi cùng con tại nhà, để chia sẻ, dùng chung và hỗ trợ nhau giữa các khối, lớp trong nhà trường.

- Yêu cầu giáo viên sau khi thiết kế xong các nội dung GD, giáo viên gửi các video về địa chỉ của BGH, giao cho đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp kiểm duyệt. Khi các nội dung đã được chỉnh sửa và thống nhất, giáo viên tiến hành đăng tải các video lên thư viện giáo án trên Webssite của trường và nhóm Zalo của lớp, thông qua các nội dung video đã gửi, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh phối hợp để hướng dẫn trẻ thực hiện tại nhà thông qua hình thức học online, phụ huynh có thể mở cho trẻ xem và học bất kỳ lúc nào, đồng thời yêu cầu phụ huynh quay video kết quả học tập của các con tại nhà và gửi lên nhóm để cô giáo kiểm tra KQ của các con.

- Yêu cầu giáo viên có kế hoạch cụ thể về thời gian gửi bài tới cha mẹ trẻ, đảm bảo ít nhất 1 nội dung/tuần. Đồng thời thống nhất với phụ huynh về thời gian tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp giữa cô giáo với các con tại phòng Zoom của lớp vào các ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần, giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ và thực hiện tương tác trực tiếp với trẻ để nắm bắt thông tin, chia sẻ đánh giá việc tham gia các hoạt động của trẻ ở nhà, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tiếp theo. Thời gian thực hiện mỗi buổi cô và trò tương tác với nhau khoảng 15 phút.

Giáo viên tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh vào các kênh truyền hình: Chương trình: Vì tầm vóc Việt trên kênh VTV7 các bài dạy cho trẻ làm quen với chữ cái trong chương trình ABC vui từng giờ trên kênh VTV7 trẻ làm quen với số đếm. 

Nhà trường xây dựng kho tư liệu trực tuyến khai thác CNTT, video hướng dẫn phụ huynh cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con tại nhà để chia sẻ trong nhà trường.

* Thực hiện chương trình GDMN khi trẻ được đến trường:

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Xây dựng chuyên đề Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện” và chương trìnhTôi yêu Việt Nam”.

- 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM vào chương trình GD trẻ.

- 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ tham gia các tập thể như: Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, các Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa...; tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

- 100% giáo viên thực hiện nâng cao các “Hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội”; “Giáo dục ATGT với chủ đề Tôi yêu Việt Nam”; “Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”… cho trẻ; Thực hiện lồng ghép GD dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe với GD phát triển vận động cho trẻ; Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ an toàn bản thân và môi trường sống.

- 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.

- 100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học cho phụ huynh.

- 100% các nhóm lớp tham gia hội thi xây dựng môi trường học tập “Lấy trẻ làm trung tâm” cho các cháu ngay tại lớp học để phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ ở trường.

- 100% GV tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).

                   - 100% các lớp Mẫu giáo tham gia chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tháng 11/2021; Tổ chức Hội thi “Bé khỏe, bé khéo tay”; “Bé đọc thơ, kể chuyện”; “Gia đình dinh dưỡng và trẻ thơ”; “Bé với an toàn giao thông”. Các hội thi được tổ chức lồng ghép vào việc tổ chức lễ hội. Các hội thi được tổ chức lồng ghép vào việc tổ chức lễ hội.” được lồng ghép vào việc tổ chức các hoạt động lễ hội của  nhà trường.

- 100% các lớp khối 4 và 5 tuổi được tham gia các hoạt động trải nghiệm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh,… trên địa bàn quận và tại địa phương vào tháng 12/2021 và tháng 3/2023.

5.2.2. Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN sau sửa đổi

Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức về nội dung hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi. Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho tất cả giáo viên. Từ đó giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần ngày cho nhóm lớp phù hợp với yêu cầu của Chương trình sao cho đạt được mục tiêu và kết quả mong đợi cuối độ tuổi.

Tham mưu với lãnh đạo các cấp quan tâm, hỗ trợ chính sách phát triển GDMN, trong đó ưu tiên thực hiện dịch vụ bán trú phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương để bảo đảm chế độ sinh hoạt cho trẻ được quy định tại Chương trình GDMN và chế độ làm việc của GVMN theo quy định.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tổ khối, giáo viên chủ động trong việc áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến; lựa chọn, bổ sung những nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của nhà trường, địa phương, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dục nhà trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Hướng dẫn, khuyến khích giáo viên khai thác sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hiệu quả, đúng quy định; ứng dụng các phương tiện, công nghệ để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng tương tác với phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”.

Nhà trường thực hiện có hiệu quả, thiết thực đánh giá việc thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nhằm điều chỉnh nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện và bối cảnh; trên cơ sở kết quả đánh giá việc thực hiện Chương trình và kết quả thực hiện chuyên đề của trước, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”.

Triển khai Giai đoạn 2 Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em MN, học sinh tiểu học vùng DTTS theo Quyết định số 1008/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai có hiệu quả, đảm bảo chất lượng việc cho trẻ MG làm quen với tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT. Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại nhà trường.

Thực hiện tốt việc quản lý, lựa chọn, sử dụng đồ chơi, tài liệu, học liệu theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014, Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của và các quy định khác của Bộ GD&ĐT.

Làm tốt công tác xã hội hóa để phát triển các nguồn lực nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình. Thực hiện việc công khai chương trình và chất lượng thực hiện chương trình đối của nhà trường theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ; an toàn giao thông; hướng dẫn thực hiện lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe với giáo dục phát triển vận động cho trẻ tại các nhóm lớp; tăng cường chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi đạt được kiến thức, kỹ năng và kỹ quả mong đợi cuối độ tuổi cho trẻ sẵn sàng vào lớp Một.

Chỉ đạo giáo viên đẩy mạnh nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ an toàn bản thân và môi trường sống, tổ chức các hoạt động cho trẻ được trải nghiệm, thực hành. Từ đó trẻ có kiến thức bảo vệ an toàn bản thân và môi trường sống.

Tham dự chuyên đề thí điểm chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tại trường bạn và triển khai các nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ tại trường.

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

6.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung theo Kế hoạch số 208/KH-BGDĐT ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN đảm bảo chất lượng GDMN. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn phù hợp với bối cảnh thực tế của nhà trường.

Cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Công văn số 894/BGDĐT-GDMN thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg); thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường (Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019).

         6.2. Rà soát, đánh giá kết quả đạt được và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL GDMN giai đoạn 2018-2025”, bồi dưỡng GV đạt chuẩn trình độ được đào tạo và tiếp tục đánh giá đội ngũ CBQL, GV theo quy định hiện hành.

6.3. Tiếp tục tham mưu cho các cấp bảo đảm đủ số lượng GV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và theo chủ trương của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 theo tinh thần “có học sinh thì phải có GV đứng lớp”.

Bố trí bảo đảm ít nhất 02 GV/lớp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với GVMN theo quy định hiện hành.

          Kế hoạch đào tạo:

          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 36 đ/c. Trong đó:

          - Tổng số Đảng viên: 26 đồng chí.

          - CBQL: 3 đồng chí

          + Trình độ đại học: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%; Trình độ TCLLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;

          + Chứng chỉ QLGD: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;

          + Chứng chỉ tin học: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%.

          - Giáo viên: 28 đồng chí

          + GV nhà trẻ: 2 đ/c; GVMG: 24 đ/c.

          + Trình độ CM: ĐH,CĐ: 26/28 đ/c tỷ lệ 92.85%; (Có 03 đ/c đang học ĐH hệ từ xa).

                               TC: 1/28 đ/c đạt tỷ lệ 3.57% (Có 01 đ/c đang học ĐH hệ từ xa).

          + Trình độ TCLLCT: 0 đ/c, Sơ cấp: 11 đ/c;        

          + Chứng chỉ tin học cơ bản: 28/28 tỷ lệ 100%; Tiếng anh: 28/28 tỷ lệ 100%;

          + Tỷ lệ GVNT: 2,0 GV/nhóm;

          + Tỉ lệ GV mẫu giáo: 2,0 GV/lớp;

          - Nhân viên nuôi dưỡng: 3 đ/c (chứng chỉ nghề 2/3);

          - Nhân viên kế toán: 1 đ/c (TĐCĐ: 1);

          - Nhân viên Y tế: 1 đ/c (TĐ TC: 1);

          - Nhân viên Văn thư: 1 đ/c (TĐĐH: 1);

          - Nhân viên phục vụ: 1 đ/c; (1 NVHĐ 68).

          - Nhân viên bảo vệ: 1 đ/c (1 NVHĐ 68).

Chỉ đạo CBGVNV nhà trường tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg); thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường (Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019).

          Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

          Năm học 2021 - 2022 nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và ứng dụng hiệu quả phương pháp GD tiên tiến vào giảng dạy, do vậy cần phải đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp và chất lượng nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức gắn với vị trí việc làm. Khuyến khích và tạo điều kiện cho CBQL,GV,NV trong trường tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

          Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL, GV đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của nhà trường.

          Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới 100% CBQL, GV, NV, chú trọng phong cách, đồng phục làm việc, biển tên theo vị trí việc làm. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn đi đầu trong đổi mới, phát triển. Bồi dưỡng CBQL, GV đặc biệt là công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

          Hướng dẫn giáo viên cập nhật tài liệu BDTX dành cho giáo viên tại đường link của Bộ trên cổng thông tin điện tử địa chỉ https://moet.gov.vn- Chuyên mục giáo dục và đào tạo-Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

          Bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, đặc biệt giáo viên về nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp. Khuyến khích CBQL, giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet.

          Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu bồi dưỡng cho CBQL về năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, xử lý thông tin truyền thông, Quy chế dân chủ công khai, quản lý tài chính chế độ chính sách. Tập huấn, trang bị tài liệu cho giáo viên hướng dẫn giáo dục trẻ em phòng chống bạo lực học đường, hướng dẫn xử lý các tình huống sư phạm. Trong năm học 2021 - 2022 thống nhất trong toàn trường cần thực hiện tốt một số yêu cầu chung đối với đội ngũ như sau:

          - CBQL, giáo viên, nhân viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường, mặc đồng phục trong giờ làm việc theo tính chất công việc. Cha mẹ trẻ và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

          - CBQL, giáo viên, nhân viên đeo biển tên theo vị trí việc làm, phong cách, ngôn ngữ chuẩn mực, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, đoàn kết dân chủ. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong đổi mới.

          - CBQL, giáo viên, nhân viên không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

          Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trong việc xếp loại giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo TT 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GDĐT, đánh giá Hiệu trưởng, PHT theo chuẩn Hiệu trưởng trường MN theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GDĐT.

          - 100% GV thực hiện đúng quy trình tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN cuối tháng 4/2022,phấn đấu cuối năm đạt KQXL như sau: Tổng số GV được đánh giá: 28 đ/c

                   - Đạt loại Tốt: 16 đ/c đạt tỷ lệ 57,1 %;

                   - Đạt loại khá: 12 đ/c đạt tỷ lệ 42,9 %;

                   - Phấn đấu không có GV nào XL không đạt yêu cầu.

          Thực hiện nghiêm túc quy trình tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và đánh giá CB,CC,VC hàng tháng và cuối năm học.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với GDMN

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong nhà trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý.

Tăng cường sử dụng hồ sơ, số sách điện tử phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Cho phép giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo Chỉ thị số 138/CT-BGDĐTngày 18/01/2019.

Triển khai ứng dụng, sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong công tác quản lý trường học, lập kế hoạch, theo dõi chỉ đạo, quản lý bán trú nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý phù hợp theo quy định chuẩn công nghệ thông tin của tỉnh Thái Nguyên.

Xây dựng kho tài liệu học liệu trực tuyến dùng chung, lựa chọn nền tảng, giải pháp phần mềm quản lý để hỗ trợ thực hiện và triển khai Kế hoạch giáo dục (KHGD) theo Chương trình GDMN. Việc lựa chọn nền tảng và phần mềm cần đáp ứng được các yêu cầu như: hiệu quả, dễ sử dụng, có tính hệ thống và khoa học trong việc lưu trữ, dễ khai thác và chia sẻ tài nguyên; hỗ trợ tốt cho công tác quản lý của nhà trường và kiểm tra, giám sát; giảm hồ sơ giấy trong việc xây dựng, thực hiện KHGD.

Chỉ đạo chuyên môn tiếp tục Xây dựng các video, clip có nội dung về GD sức khoẻ, GD dinh dưỡng, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ATGT...phù với trẻ từng độ tuổi, để đăng tải lên Webissite của trường, các nhóm Zalo, Fecobook của các nhóm lớp, các phương tiện thông tin để tuyên truyền và phối hợp với PH trong việc GD cho trẻ khi trẻ ở nhà.

Tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, dự giờ và tổ chức sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ CBQL, GV, NV.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN. Khai thác các nền tảng công nghệ để truyền thông nâng cao về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ đối với CBQL, GVMN. Đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng.

9. Triển khai hiệu quả công tác thống kê, báo cáo về GDMN

9.1. Tổ chức thực hiện báo cáo thống kê giáo dục định kỳ về GDMN theo Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 (tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn); dữ liệu được cập nhật 02 kỳ/năm học (kỳ đầu năm học và kỳ cuối năm học) đúng thời hạn, đầy đủ chính xác theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và lịch thống kê của Bộ GD&ĐT ban hành (nếu có); Phân công bộ phận phụ trách chịu trách nhiệm rà soát, thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin hồ sơ của trường, lớp học, trẻ, đội ngũ (CBQL, GV và NV), CSVC, tài chính đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành theo hướng dẫn của Bộ. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. Tăng cường công tác rà soát, đối chiếu dữ liệu để đảm bảo chính xác.

9.2. Tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn); cập nhật đầy đủ thông tin về trẻ em, đội ngũ, về CSVC của nhà trường… trên hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống chữ. Giao cho bộ phận phụ trách về công tác PCGD-XMC, thường xuyên theo dõi bổ sung đầy đủ số liệu trẻ em các độ tuổi vào phần mềm; tăng cường công tác rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống, đối chiếu dữ liệu giữa các hệ thống báo cáo của nhà trường đảm bảo chính xác.

Nhà trường thực hiện đầy đủ và gửi báo cáo kết quả thực hiện PCGD-XMC về Ban chỉ đạo và Phòng GD&ĐT theo đúng thời gian quy định.

10.  Một số hoạt động khác

10.1. Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức cho CB, GV, tham quan học tập tại các trường MN điển hình đổi mới trong quận, ngoài quận và áp dụng thực hiện trong nhà trường.

10.2. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

Tham dự lớp tập huấn cho CBQL, GVMN về những nội dung: Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế của nhà trường.

Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả cho giáo viên trong nhà trường.

Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 trong nhà trường, xây dựng lớp điểm để nhân rộng cho các nhóm lớp khác học tập.

Chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết trong nhà trường, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi, mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm. Các nhóm lớp chú trọng thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành nhằm tạo cơ hội cho trẻ được thực hành với các hoạt động trải nghiệm.

Tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường mầm non xanh-an toàn- thân thiện theo chủ đề năm học 2021-2022 trong nhà trường.

Tổ chức các hoạt động thực hành cho giáo viên các nhóm lớp học tập, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chuyên đề.

10.3. Tổ chức các  hội thi

* Cấp trường:

- Xây dựng các tiêu chí thi đua trong năm học và tổ chức cho CB, GV, NV trong nhà trường đăng ký danh hiệu, hình thức thi đua để phấn đấu.

            - Phát động các đợt thi đua “dạy tốt, học tốt”, “ sáng tạo đồ dùng, đồ chơi dạy trẻ mầm non” lấy thành tích chào mừng ngày 20/11, 8/3, tết nguyên đán…

            - Tổ chức Hội thi “Bé khỏe, bé khéo tay”; “Bé đọc thơ, kể chuyện”; “Gia đình dinh dưỡng và trẻ thơ”; “Bé với an toàn giao thông”. Các hội thi được tổ chức lồng ghép vào việc tổ chức lễ hội. Các hội thi được tổ chức lồng ghép vào việc tổ chức lễ hội.” được lồng ghép vào việc tổ chức các hoạt động lễ hội của  nhà trường.

* Cấp quận:

            + Hội thi “Bé với an toàn giao thông”;

            + Hội thi “Bé khỏe – bé khéo tay”.

            * Đối với tập thể:

  Danh hiệu: Đơn vị nhà trường đạt TTLĐTT, TTLĐXS Tổ CM: 50% tổ đạt danh hiệu TTLĐXS, 50% đạt TTLĐTT. Các nhóm, lớp: 70% nhóm, lớp đạt TTLĐTT trở lên.

 Hình thức khen thưởng: Đơn vị nhà trường đề nghị Giấy khen của UBND quận.Bằng khen của UBND thành phố.

* Đối với cá nhân:

 Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp: 06, Lao động TT 36 CB, GV, NV.

           Hình thức KT: 13 cá nhân đề nghị Bằng khen của UBND TP, 36 cá nhân đề nghị Giấy khen của UBND quận.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NĂM HỌC

1. Tỷ lệ huy động trẻ trong địa bàn

+ Nhà trẻ 24-36th:  50trẻ/101 trẻ đạt, Tỷ lệ 50 %

+ MG 3 - 4 tuổi: 43 trẻ/43 trẻ đạt, Tỷ lệ 100%

 + MG 4 - 5 tuổi: 81 trẻ/ 81 trẻ ,Tỷ lệ 100 %

 + MG 5 - 6 tuổi: 102 trẻ/ 102 trẻ, Tỷ lệ 100 %

2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục                                               

-Tỷ lệ trẻ chuyên cần: 98% đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi; 95% trẻ dưới 5 tuổi;

-Tỷ lệ trẻ bình thường về cân nặng, chiều cao: 97 % , tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi: Dưới 3%

- 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm và được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. Không để xảy ra bệnh dịch, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

- 100% trẻ được đánh giá theo chỉ số, mục tiêu chủ đề, mục tiêu phát triển cuối giai đoạn được quy định cho từng độ tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non, 100 % trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non.

3. Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Phấn đấu xây dựng trường MN Trường Lạc tái đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2 vào năm 2021

4. Danh hiệu thi đua

+ Tập thể Lao động Tiên Tiến

+ Tập thể Lao động xuất sắc

+  Danh hiệu cá nhân LĐTT: 90- 95% tổng số CB,GV,NV.

+ Danh hiệu CSTĐ từ 10-15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT.

+ Phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” xếp loại xuất sắc và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về “ Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2021- 2022”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

Triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ; hướng dẫn các tổ chuyên môn, cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong năm học.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học.

2. Công đoàn nhà trường

Thường xuyên phối, kết hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, tổ chức  phát động  phong trào thi đua, bình xét thi đua.

Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi cho đội ngũ.

3. Chi đoàn thanh niên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và phối hợp với nhà trường đôn đốc đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học.

4. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Căn cứ vào kế hoạch nhà trường xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ.

Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc kế hoạch

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm học.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022 của nhà trường, gắn với tình hình cụ thể của địa phương của lớp để xây dựng kế hoạch cụ thể đối với tổ chuyên môn, nhóm, lớp và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021– 2022 của Trường Mầm non Trường Lạc. Yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn.  

 Nơi nhận:

 - Phòng GDĐT (để b/c);

 - Trường MNTL (để t/h);

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Bích Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

admin