Chi tiết tin
Quay lại

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

Ngày 19/06/2019, 14:29

P           PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN                           TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

                  Số: 33/KH-MNTLc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Trường Lạc, ngày  02 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC  GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

Việc xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019 -2024 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển. Là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhà trường hằng năm và trong suốt chặng đường dài đến năm 2024.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường Mầm non Trường Lạc  được thành lập từ tháng 11/2013 với 3 điểm trường ở 3 khu vực: Khu vực Tân Thạnh, Khu vực Tân Hưng, Khu vực Tân Xuân, Tổng diện tích đất là: 2.960,6 m2.

Năm 2014, trường được đầu tư xây dựng mới trên diện tích đất 2.960,6 m2 bao gồm 14 phòng học và các phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị khá hiện đại, đồng bộ đáp ứng cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.

Năm 2015 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015; Đến năm 2015 qua kiểm tra đánh giá của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, trường được công nhận lại Chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2010-2015.

-         Năm 2016 trường được công nhận đạt Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (Theo Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT, ngày 11/10/2011).

1. Thuận lợi:

- Được Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bi và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể tai địa phương, luôn quan tâm ủng hộ cho nhà trường về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết tốt, không ngại khó hoàn, năng động, sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.

- Trường đã được UBND Thành phố công nhận “Trường mầm non Trường  đạt chuẩn Quốc gia mức độI”, đó là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững ngành học mầm non ở địa phương.

- Trường có đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định. 100% giáo viên, nhân viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 89,65% số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.Đội ngũ giáo viên, nhân viên luôn nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn có ý thức học hỏi phấn đấu vươn lên.

- 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường theo đúng quy chế nuôi dạy trẻ. Trong nhiều năm gần đây, việc chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của nhà trường, cùng với sự quan tâm kết hợp của các bậc phụ huynh đã nâng dần được chế độ ăn hàng ngày của trẻ ở trường, đảm bảo cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng, đảm bảo tuyệt đối VSATTP.

- Nhà trường đã thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần.

- Nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non đến 100% nhóm lớp, đưa Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và GD kỹ năng sốngđể dạy trẻ, thực hiện chuyên môn đảm bảo đúng quy chế. Công tác phổ cập GD cho trẻ em 5 tuổi được nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi.Trẻ đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, có nề nếp hoạt động, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, tích cực trong các hoạt động, 100% GV trong trường đều biết đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường học tập khoa học, hợp lý, phù hợp với trẻ từng độ tuổi, tạo các góc mở cho trẻ hoạt động để phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của trẻ.

2. Khó khăn :

- Nhận thức của một số ít phụ huynh về ngành học còn chưa đầy đủ và hạn chế do vậy việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

Nhà trường vẫn còn một số giáo viên nhiều tuổi chưa sử dụng thành thạo CNTT, nên việc áp dụng CNTT vào công tác chuyên môn còn hạn chế.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên trường Mầm non Trường Lạc, xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2019-2024 nhằm mục đích xác định những mục tiêu, biện pháp các công việc cụ thể của nhà trường để mỗi CB, GV, NV nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hướng tới hoàn thiện hơn.

I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG.

1. Điểm mạnh:Tổng số CB, GV, NV: 38 người. Trong đó:

- Tổng số Đảng viên: 24;

- CBQL: 3 đ/c;

          + Trình độ đại học: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;

 + Trình độ LLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;

+ Chứng chỉ quản lý nhà nước: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;

+ Chứng chỉ quản lý GD: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;

 + Chứng chỉ tin học, tiếng anh: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%.

          - Giáo viên: 29 đ/c

 + Giáo viên nhà trẻ: 3 đ/c (Biên chế: 3)

 + Giáo viên mẫu giáo: 26 đ/c (Biên chế: 26)

 + Trình độ CM: ĐH, CĐ: 26 đ/c đạt tỷ lệ 89,65%;

+ TC: 03 đ/c đạt tỷ lệ 1.35% (Có 3 đ/c đang học ĐH tại chức).

 + Chứng chỉ tin học: 29/29 đạt tỷ lệ 100%;

 + Chứng chỉ tiếng anh 29/29 đạt tỷ lệ 100%

+ Tỷ lệ GVNT: 3 GV/nhóm - Bình quân 8,5 cháu/GV;

 + Tỉ lệ GV mẫu giáo: 2.0 GV/lớp - Bình quân 15,7 cháu/GV.

          - Nhân viên nuôi dưỡng: 04 đ/c (sơ cấp 02);

          - Nhân viên kế toán: 1 đ/c; ( CĐ: 01)

          - Nhân viên Y tế: 1 đ/c; ( TH: 01)

          - Nhân viên Văn thư: 1 đ/c; ( ĐH: 01)

           - Nhân viên phục vụ: 1 đ/c; (01 NVHĐ 68).

          - Nhân viên quản trường: 01 đ/c (01 NVHĐ 68).

     - Tỷ lệ giáo viên, nhân viên hiện nay đảm bảo đủ biên chế theo quy định.

- Công tác tổ chức quản lý của Ban Giám Hiệu: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của Đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung;

- Ban giám hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;

- Chất lượng học sinh năm học 2018 - 2019:

+ Toàn trường  có tổng số lớp: 14 lớp với tổng số học sinh 444 trẻ.Trong đó lớp mẫu giáo: 13 lớp (399 trẻ). Nhà trẻ : 01 lớp (45 trẻ).

+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi  đạt 100%, trẻ từ 3-4 tuổi đạt 97%, tỷ lệ nhà trẻ 42 %. 

+ Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình giáo dục mầm non  mới 100%: Bé sạch đạt: 100 %. Bé chăm đạt: 100%. Bé ngoan đạt: 97%. Sức khỏe trẻ bình thường: 443/444 (99,1%) SDD Nhẹ - thấp còi : 1/444 (0.2%)

+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích khuôn viên trường 2.960,6 m2.

          + Số phòng học: 14

           - Có đầy đủ các phòng chức năng hiệu bộ và nhà bếp, có đủ đầy trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động của GV và các cháu.

- Thành tích: Đơn vị đã từng bước ổn định và đang phát triển vững chắc về mọi mặt, đã và đang có những định hướng cơ bản và được chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.

-Nhiều năm trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở”.

2. Điểm hạn chế:

- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:

+ Trường có 2 điểm, do vậy việc quản lý con người và thực hiện chuyên môn, các hoạt động phong trào còn gặp nhiều khó khăn. Một số kế hoạch dài hạn và kế hoạch phối hợp đôi lúc xây dựng còn bị trùng lặp.

+ Có đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên, nhưng chưa có những giải pháp cụ thể để định hướng giúp đỡ về mặt lâu dài cho Đội ngũ.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

+ Đa số giáo viên trẻ trong độ tuổi sinh con và giáo viên lớn tuổi, nên việc trao dồi chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế;

- Cơ sở vật chất: Đã được xây dựng, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ nhưng một số hạng mục công trình đã xuống cấp.

3. Thời cơ:

    - Trong những năm qua Ngành giáo dục Thành phố Cần Thơ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nên đã có những tác động không nhỏ đến tầng lớp CMHS và Chính quyền địa phương; Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có những định hướng quan tâm, chỉ đạo đặc biệt đối với công tác giáo dục của nhà trường; 

- Các phong trào thi đua dạy tốt, nuôi tốt được ngành phát động, triển khai đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ CBQL,GV,NV.

4. Thách thức:

- Là phường nằm xa trung tâm, mặt bằng dân trí  thấp, kinh tế các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn; Nhận thức về công tác giáo dục trong một bộ phận CMHS còn bất cập, thiếu tính phối hợp; tỷ lệ con em HS diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn và chiếm tỷ lệ cao.

- Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tính sáng tạo, chủ động của đội ngũ còn nhiều hạn chế.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng tái trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1;

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".

- Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục;

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn;

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học chuyên cần nhất là trẻ 5 tuổi;

- Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.

1. Tầm nhìn:  

Một ngôi  trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh  luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân,  phục vụ học lên cấp học cao hơn. Học sinh có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.

2. Sứ mệnh:

Xây dựng một đơn vị có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

Tính đoàn kết

Tinh thần trách nhiệm

Lòng nhân ái

Tính trung thực

Sự hợp tác

Hướng vươn lên

4. Phương châm hành động:

- "Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là dòng máu của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường"

- "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"

- "Hãy dành Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ"

III. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ.

1. Mục tiêu chung:

Ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, đạt các mức độ theo quy định của “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức 1”.

2. Chỉ  tiêu cụ thể:

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá giỏi trên 70%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường, cấp cơ sở trên 90%.

- 100% cán bộ, giáo viên, NV biên chế sử dụng thành thạo máy tính; nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học, hiệu quả.

- Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 80% và đạt 100% vào năm 2024.

- Có trên 90% giáo viên và nhân viên biên chế đạt trình độ Đại học vào năm 2024.

- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 15%, Lao động tiên tiến đạt 100%.

- Phát triển 01 Đảng viên mới/năm ; Chi bộ luôn đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

- Hàng năm có 1 Đảng viên tham gia học trình độ trung cấp  chính trị.

2.2. Học sinh:

- Qui mô: Số lớp - học sinh/năm học

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

Năm học 2021-2022

Năm học 2022-2023

Năm học 2023-2024

Số lớp

Số

trẻ

Số lớp

Số

trẻ

Số lớp

Số

trẻ

Số lớp

Số

trẻ

Số lớp

Số

trẻ

14

435

14

440

14

445

14

445

14

445

- Chất lượng học tập của trẻ:

+ Thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục mầm non mới 100%; Hàng năm đạt: Bé sạch đạt: 100%. Bé chăm đạt: 98%. Bé ngoan đạt: 97,0%. Sức khỏe bình thường: 98% , SDD thể nhẹ và thấp còi dưới 2%.

+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt từ 99,9%, huy động trẻ 3-5 tuổi từ 97% trở lên. Hoàn thành CTGDMN TNT luôn đạt 95% trở lên hàng năm;

+Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ hàng năm đạt trên 80%.

+ Hàng năm đều có trẻ tham gia thi các hội thi do các cấp phát động và có giải thưởng.

2.3. Cơ sở vật chất.:

- Đạt các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng và quy định trường chuẩn Quốc gia theo thông tư 09/BGD-ĐT ngày 19/2018  .

- Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP.

1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây tái Chuẩn Quốc gia mức độ 1:

+ Nhiệm vụ:

    - Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong những năm học tiếp theo.

    - Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Nhà trường.

+ Giải pháp:

     - Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về mặt bằng của học sinh, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

     - Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

     - Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh.

    - Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp GV có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, từng điểm trường.

   - Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ;

- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng các quy định hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, để đánh giá phân loại Hiệu trưởng, PHT và GV cuối năm học.Từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ hàng năm.

-  Người phụ trách:Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.

2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn":

+ Nhiệm vụ:Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

+ Giải pháp:

- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GN, CNV trong nhà trường;

- Tổ chức thường xuyên cho CB,Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong trường đi tiếp thu các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi.

+ Người phụ trách: Ban giám hiệu nhà trường.

3. Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục:

+ Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới tái đạt Chuẩn Quốc gia mức 1 vào năm 2020. 

+ Giải pháp: Tham mưu với UBND quận, UBND phường, Phòng GD&ĐT tiếp tục đầu kinh phí để tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của CMHS, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn xã để thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.

+ Người phụ trách: Hiệu trưởng, CT Công đoàn, Kế toán, nhân viên.

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn:

+ Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển ý chí làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình ảnh của nhà  trường đến năm 2024.

+ Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lý của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên, nhân viên và học sinh; đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.

+ Người phụ trách: Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...

5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh để trẻ đi học chuyên cần:

+ Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";thực hiện nội dung đổi mới về thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng duyên dáng, mẫu mực và sáng tạo "“Xây dựng không gian sáng tạo tại các lớp 5 tuổi”để thực hiện trong năm học, phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

+ Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các phong trào của Nhà trường và trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép, ...để GV có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm "chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục"trẻ được tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với CMHS của các lớp, tạo sự gần gũi giữa người làm công tác GD và "khách hàng" của mình để có sự thống nhất cách giáo dục HS, duy trì tốt sĩ số HS.

+ Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GV trong nhà trường.

6. Thực hiện có hiệu quả công tác VSDD và ATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ:

+ Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,...Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, gá cả và đầy đủ thủ tục,...

- Thực hiện tốt phương châm "Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan".

+ Giải pháp: 8/8NVND và BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công PHT phụ trách công tác bán trú và thực hiện ký kết Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục,...Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm Fooskis. Thành lập Ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường,...

+ Người phụ trách: Ban giám hiệu và đội ngũ NVND nhà trường.

7. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh:

+ Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các chuyên đề và ngoại khoá để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho HS.

+ Giải pháp: Xây dựng các Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự xúc cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng học sinh của từng lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";" Mỗi thầy cô gíao là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" ; “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”...., tuyên truyền về "Biển đảo" đến toàn thể HS và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của dân tộc, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học thực, dạy thực, đánh giá đúng năng lực của HS; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho học sinh.

+ Người phụ trách: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, GV

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.

1. Phổ biến Kế hoạch chiến lược:

 - Kế hoạch chiến lược của trường mầm non Trường Lạc, được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, NV trong nhà trường và được công khai trong bảng tuyên truyền nhà trường, trên trang Web của Nhà trường.

- Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền tại địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn Phường Trường Lạc.

2. Tổ chức thực hiện:

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai Kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

* Giai đoạn 1: Năm học 2019- 2020.

- Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

- Tuyên truyền Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho Kế hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung để thực hiện.

* Về cơ sở vật chất:

- Bổ sung 1 số đồ thiết bị đồ chơi ngoài trời, khu vui chơi vận động cho trẻ.

- Cải tạo làm lại máy che cho các lớp tại khu Trung Tâm.

- Sửa chữa đường thoát nước, ống thoát nước; đường điện cho các lớp, khu trung tâm.

- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 02 của Bộ GD&ĐT.

- Mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ công tác bán trú: chiếu, cây lau nhà, thảm lau, nồi, ca uống nước, thùng rác...

- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 93,10% (27/29);

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung cấp.

- 100% GV đạt TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GVMN.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ loại khá trở lên..

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức đạt HTTNV trở lên.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm.

Vận động ủng hộ bồn trồng hoa và cây cảnh, các loại nguyên vật liệu để xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm.

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-4 tuổi đạt từ 97% trở lên, trẻ Nhà trẻ trong độ tuổi tuyển sinh đạt 42% trở lên.

* Công tác tuyển sinh:Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo giao cho trường trong năm học.

* Chi bộ Đảng+ đoàn thể:

    - Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm.

- Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 -2023

* Giáo viên giỏi:

Cấp trường: 27/29, Cấp cơ sở: 18; Cấp TP: 1

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

100% CB,GV,NV và học sinh tham gia các phong trào do các cấp  tổ chức.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua "Nhà giáo Trường Lạc duyên dáng, mẫu mực và sáng tạo ";“Xây dựng không gian sáng tạo tại các lớp 5 tuổi” để thực hiện trong năm học, phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.

100% CB,GV,NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN,VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

- 100% GVcác lớp trong toàn trường thực hiện CTGDMN mới

- Bé sạch đạt: 100 %.

    - Bé chăm đạt:  98%.

- Bé ngoan đạt: 97 %.

- Sức khỏe bình thường: 98 %

- SDD nhẹ và thấp còi dưới 2%.

- 90-95% trẻ phát triển toàn diện.

- 100% học sinh lớp 5 tuổi được thực hiệnviệc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định, được cấp giấy CN hoàn thành chương trình GDMN..

- 100% học sinh trong trường được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Công tác thi đua:

+ Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. 100% Đảng viên đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+100% CB-GV-NV đạt LĐTT, 6 đ/c đạt CSTĐCS.

* Giai đoạn 2: Năm học 2020 - 2021

-Tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược năm thứ 2 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, đồng thời báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

- Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho Kế hoạch, bổ sung kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung để thực hiện (Nếu có).

* Về cơ sở vật chất:

- Bổ sung 1 số đồ thiết bị đồ chơi ngoài trời, khu vui chơi vận động cho trẻ.

- Lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch vào khu Trung Tâm.

- Sửa chữa đường thoát nước, ống thoát nước; đường điện cho các lớp, khu Trung Tâm.

- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 02 của Bộ GD&ĐT.

- Mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ công tác bán trú: Chăn, chiếu, cây lau nhà, thảm lau, nồi, ca uống nước, thùng rác...

- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 96.55% (28/29);

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung tâm.

- 100% GV đạt từ TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GVMN.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ loại khá trở lên..

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức đạt HTTNV trở lên.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm.

Vận động ủng hộ các loại cây hoa và cây cảnh, các loại nguyên vật liệu để xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm.

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-4 tuổi đạt từ 98% trở lên, trẻ Nhà trẻ trong độ tuổi tuyển sinh đạt 42% trở lên.

* Công tác tuyển sinh: Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo giao cho trường trong năm học.

* Chi bộ Đảng + đoàn thể:

    - Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/năm.

* Giáo viên giỏi:

Cấp trường: 29/29 Cấp cơ sở: 20; Cấp Thành phố: 01.

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

100% CB,GV,NV và học sinh tham giacác phong trào do các cấp  tổ chức.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng duyên dáng, mẫu mực và sáng tạo " để thực hiện trong năm học, phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.

100% CB,GV,NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN,VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

- 100% GVcác lớp trong toàn trường thực hiện CTGDMN mới

- Bé sạch đạt: 100 %.

    - Bé chăm đạt:  98%.

- Bé ngoan đạt: 98 %.

- Sức khỏe bình thường: 98,5 %

- SDD nhẹ và thấp còi dưới 1,5%.

- 92-95% trẻ phát triển toàn diện.

- 100% học sinh lớp 5 tuổi được thực hiệnviệc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định, được cấp giấy CN hoàn thành chương trình GDMN.

- 100% học sinh trong trường được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Công tác thi đua:

+ Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. 100% Đảng viên đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+100% CB-GV-NV đạt LĐTT, 6 đ/c đạt CSTĐCS, 01 đ/c được khen cấp Thành phố.

* Giai đoạn 3: Năm học 2021 - 2022

-Tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược năm thứ 3 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, đồng thời báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

- Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho Kế hoạch, bổ sung kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung để thực hiện (Nếu có).

* Về cơ sở vật chất:

- Bổ sung 1 số đồ thiết bị đồ chơi ngoài trời, thay thế một số hệ thống biểu bảng, cải tạo khu vườn thiên nhiên của bé, nâng cấp khu vui chơi vận động.

- Sửa chữa,bảo trì đường thoát nước, ống thoát nước; đường điện cho các lớp, khu Trung Tâm.

- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 02 của Bộ GD&ĐT.

- Mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ công tác bán trú: Chăn, chiếu, cây lau nhà, thảm lau, nồi, ca uống nước, thùng rác...

- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 96.55% ;

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học sơ cấp.

- 100% GV đạt từ TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GVMN.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ loại khá trở lên..

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức đạt HTTNV trở lên.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm.

Vận động ủng hộ các loại cây hoa và cây cảnh, các loại nguyên vật liệu, kinh phí để xây dựng cảnh quan, môi trường học tập cho trẻ tại khu Trung Tâm.

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-4 tuổi đạt từ 98% trở lên, trẻ Nhà trẻ trong độ tuổi tuyển sinh đạt 43% trở lên.

* Công tác tuyển sinh: Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo giao cho trường trong năm học.

* Chi bộ Đảng + đoàn thể:

    - Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/năm.

* Giáo viên giỏi:

Cấp trường: 29/29 Cấp cơ sở: 20; Cấp Thành phố: 02.

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

100% CB,GV,NV và học sinh tham gia các phong trào do các cấp  tổ chức.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, để thực hiện trong năm học, phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.

100% CB,GV,NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN,VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

- 100% GVcác lớp trong toàn trường thực hiện CTGDMN mới

- Bé sạch đạt: 100 %.

    - Bé chăm đạt:  98%.

- Bé ngoan đạt: 98 %.

- Sức khỏe bình thường: 98,5 %

- SDD nhẹ và thấp còi dưới 1,4%.

- 93-96% trẻ phát triển toàn diện.

- 100% học sinh lớp 5 tuổi được thực hiệnviệc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định, được cấp giấy CN hoàn thành chương trình GDMN.

- 100% học sinh trong trường được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Công tác thi đua:

+ Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+100% CB-GV-NV đạt LĐTT, 10 đ/c đạt CSTĐCS, 02 đ/c được khen cấp Thành phố.

* Giai đoạn 4: Năm học 2022 - 2023

- Tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược năm thứ 4 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, đồng thời báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

- Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho Kế hoạch, bổ sung kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung để thực hiện (Nếu có).

* Về cơ sở vật chất:

- Bổ sung 1 số đồ thiết bị đồ chơi ngoài trời, thay thế một số hệ thống biểu bảng, cải tạo khu vườn thiên nhiên của bé, nâng cấp khu vui chơi vận động.

- Sửa chữa,bảo trì hệ thống điều hòa, đường thoát nước, ống thoát nước; đường điện cho các lớp, khu Trung Tâm.

- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 02 của Bộ GD&ĐT.

- Mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ công tác bán trú: Chăn, chiếu, cây lau nhà, thảm lau, nồi, ca uống nước, thùng rác...

- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 98%;

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học lớp TCLLCT.

- 100% GV đạt từ TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GVMN.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ loại khá trở lên..

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức đạt HTTNV trở lên.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm.

Vận động ủng hộ các loại cây hoa và cây cảnh, các loại nguyên vật liệu, kinh phí để xây dựng cảnh quan, môi trường học tập cho trẻ tại khu Trung Tâm.

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-4 tuổi đạt từ 99% trở lên, trẻ Nhà trẻ trong độ tuổi tuyển sinh đạt 44% trở lên.

* Công tác tuyển sinh: Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo giao cho trường trong năm học.

* Chi bộ Đảng + đoàn thể:

    - Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/năm.

* Giáo viên giỏi:

Cấp trường: 29/29, Cấp cơ sở: 20; Cấp Thành phố: 03.

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

100% CB,GV,NV và học sinh tham gia các phong trào do các cấp  tổ chức.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, để thực hiện trong năm học, phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.

100% CB,GV,NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN,VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

- 100% GVcác lớp trong toàn trường thực hiện CTGDMN mới

- Bé sạch đạt: 100 %.

    - Bé chăm đạt:  98%.

- Bé ngoan đạt: 98 %.

- Sức khỏe bình thường: 98 %

- SDD nhẹ và thấp còi dưới 1,2%.

- 95-97% trẻ phát triển toàn diện.

- 100% học sinh lớp 5 tuổi được thực hiệnviệc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định, được cấp giấy CN hoàn thành chương trình GDMN.

- 100% học sinh trong trường được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Công tác thi đua:

+ Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+ 100% CB-GV-NV đạt LĐTT, 6 đ/c đạt CSTĐCS, 01 đ/c được khen cấp Thành phố.

* Giai đoạn 5: Năm học 2023 - 2024

- Tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược năm thứ 5 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, đồng thời báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

- Tham mưu với lãnh đạo UBND quận, Phòng GD&ĐT, UBND phường Trường Lạc để hoàn thiện nốt, đảm bảo các tiêu chí đề nghị cấp trên thẩm định công nhận nhà trường “Đạt kiểm định mức độ 2” và công nhận danh hiệu “Trường MN đạt chuẩn mức độ 1”.

- Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho Kế hoạch, bổ sung kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung để thực hiện (Nếu có).

* Về cơ sở vật chất:

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo CSVC theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đạt mức độ 3.

- Đề nghị UBND quận, UBND phường tiếp tục quan tâm cấp kinh phí mua sắm bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng đảm bảo các tiêu chuẩn đề nghị Thành phố về thẩm định công nhận “Đạt kiểm định mức độ 2” và công nhận “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1”.

- Già soát, cải tạo, bổ sung thêm cơ sở vật chất theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đạt mức độ 2, để làm hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận “Đạt kiểm định mức độ 2” “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1”.

- Bổ sung 1 số đồ thiết bị đồ chơi ngoài trời, thay thế một số hệ thống biểu bảng, cải tạo khu vườn thiên nhiên của bé, nâng cấp khu vui chơi vận động.

- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 02 của Bộ GD&ĐT.

- Mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ công tác bán trú: Chăn, chiếu, cây lau nhà, thảm lau, nồi, ca uống nước, thùng rác...

- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 100%;

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học lớp TCLLCT.

- 100% GV đạt từ TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GVMN.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ loại khá trở lên..

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức đạt HTTNV trở lên.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm.

Vận động ủng hộ các loại cây hoa và cây cảnh, các loại nguyên vật liệu, kinh phí để xây dựng cảnh quan, môi trường học tập cho trẻ tại điểm trường.

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-4 tuổi đạt từ 100% trở lên, trẻ Nhà trẻ trong độ tuổi tuyển sinh đạt 45% trở lên.

* Công tác tuyển sinh: Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo giao cho trường trong năm học.

* Chi bộ Đảng + đoàn thể:

    - Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/năm.

* Giáo viên, nhân viên giỏi:

Cấp trường: 29/29 Cấp cơ sở: 22; Cấp Thành phố: 03.

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

100% CB,GV,NV và học sinh tham gia các phong trào do các cấp  tổ chức.

100% CB,GV,NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN,VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

- 100% GVcác lớp trong toàn trường thực hiện CTGDMN mới

- Bé sạch đạt: 100 %.

    - Bé chăm đạt:  98%.

- Bé ngoan đạt: 98 %.

- Sức khỏe bình thường: 99 %

- SDD nhẹ và thấp còi dưới 1%.

- 98% trẻ phát triển toàn diện.

- 100% học sinh lớp 5 tuổi được thực hiệnviệc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định, được cấp giấy CN hoàn thành chương trình GDMN.

- 100% học sinh trong trường được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Công tác thi đua:

+ Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố.

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+ 100% CB-GV-NV đạt LĐTT, 6 đ/c đạt CSTĐCS, 01 đ/c được khen cấp Thành phố.

- Hoàn tất các tiêu chí và các mục tiêu đề ra trong bản kế hoạch, tự kiểm định đề nghị công nhận những tiêu chí đã đạt được

4. Đối với Hiệu trưởng:

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban tự kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng:

Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với các Tổ trưởng (VP+chuyên môn):

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV:

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ theo từng học kỳ, năm học, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch.

8. Đối với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

     Trên đây là Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2024 của trường mầm non Trường Lạc thuộc phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ, Nhà trường yêu cầu toàn thể CB,GV,NV phối hợp và thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đã đề ra.Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo các cấp, các ngành, cũng như các Cấp uỷ Đảng, chính quyền tại địa phương, để đơn vị thực hiện lộ trình đúng Kế hoạch và hiệu quả nhất./.                                                                                           

  Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT (để b/c);

 - UBND phường (để b/c);

- Trường MNTLc (để t/h);

 - Lưu VP./.

                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                   

                     Lê Thị Bích Dung

 

 

DUYỆT CỦA UBND PHƯỜNG                 DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT QUẬN

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Mầm non Trường Lạc

 giai đoạn 2019 – 2024  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

         Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng đã được quy định trong Điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường Mầm non Trường Lạc giai đoạn 2019 – 2024;

Xét đề nghị của ông Tổ trưởng tổ Văn phòng trường Mầm non Trường Lạc,                                                        

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển trường Mầm non Trường Lạc giai đoạn 2019 – 2024, gồm các ông (bà) có tên sau:

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Bích Dung - Hiệu trưởng;                                   - Phó trưởng ban:

1) Bà Lưu Ánh Dung                    - Phó hiệu trưởng;

             2) Bà Ngô Hồng Vệ                    - Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng;

3) Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh    - Chủ tịch Công đoàn;

- Thư ký: Đào Thị Phương Thảo  – Thư Hội đồng.          

- Các ủy viên:

          1) Bà Nguyễn Đào Kim Ngân   – Bí thư Đoàn Trường;

2) Bà Nguyễn Thị Huyền          – Tổ trưởng;

3) Bà Nguyễn Thị Quyên          – Tổ trưởng;         

4) Bà Trần Thị Hồng Ngân        – Tổ trưởng;

5) Bà Trần Kim Thi                    – Tổ trưởng;

          Điều 2. Ban chỉ đạo căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường Mầm non Trường Lạc giai đoạn 2019 – 2024 để tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Phó hiệu trưởng, các Tổ trưởng, các đoàn thể có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                      

- Chi bộ (để báo cáo);

- Công đoàn, Đoàn trường (để PHTH);

- Các Phó hiệu trưởng (để thực hiện);

- Các Tổ trưởng (để thực hiện);

- Như điều 1 (để thực hiện);

- Lưu:VT.                                               

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Bích Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Bích Dung