Chi tiết tin
Quay lại

CÔ GIÁO CỦA CON

Ngày 08/01/2019, 14:25

CÔ GIÁO CỦA CON

 

 Mỗi khi vào lớp

       Cô cười thật tươi

       Say sưa giảng bài

       Giọng cô ấm áp

       Bạn nào hay nghịch

       Cô chẳng thích đâu

       Bạn nào chăm ngoan

       Cô yêu lắm đấy

       Cần như hạt muối

       Đẹp như hoa rừng

       Cô giáo của con

       Ai mà chẳng quý

 

Sưu tầm